Skip to main content

Oficina Local del

Canvi Climàtic

L’Oficina Local del Canvi Climàtic (OLCC) és un projecte nascut a Barberà del Vallès l’any 2021, en col·laboració amb l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC). Tenim l’orgull de ser la primera oficina de canvi climàtic d’àmbit local de Catalunya. 

L’OLCC té com a objectiu la reducció i compensació de les emissions de carboni dutes a terme per les indústries situades al municipi.

Des de L’OLCC de BdV oferim un ampli ventall de serveis d’assessorament i acompanyament a empreses i ciutadania en matèries de medi ambient i sostenibilitat, especialment en termes de reducció i compensació d’emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH), i en matèria de promoció de la Transició Energètica en l’àmbit industrial.

Facilitem informació a les empreses per a poder realitzar el càlcul de la seva petjada de carboni, proposem mesures per a reduir les emissions amb projectes de transformació en la mateixa empresa, i promovem projectes locals de compensació integrant la RSC en el desenvolupament sostenible del territori.

Les competències de l’OLCC se centren en:

 • Informar i sensibilitzar en el càlcul d’emissions.
 • Suport i acompanyament en les accions de reducció i compensació d’emissions.

Per a complir amb aquest objectiu, es crea el projecte Zero CO2.

Què és el
què calculem?

Calculem les emissions directes (abast 1) i indirectes (abast 2 i 3) dels principals GEH a partir del consum energètic, el consum de combustibles fòssils i l’ús de béns i serveis de l’organització per a un temps i espai determinat.

El càlcul es realitza gràcies a diferentes factors d’emissió validats per l’IPCC, que es l’òrgan internacional encarregat de la metodología aplicada. El resultat s’obté en tones de CO2 equivalent (Tn CO2eq).

Per a poder obtenir un resultat vàlid cal treballar amb les dades més actualitzades possibles.

Fonts fixes / vehicles propis / fugitives de refrigerants / usos dels sòls

Consum electricitat
/ consum energia

Transport / residus / aigua / altres serveis / béns comprats / ús de productes

 • Vehicles més eficients.
 • Reduir consum fonts fixes.
 • Evitar fugues de refrigerants i altres gasos.
 • Bona gestió de l’ús del sòl.
 • Ús de biomassa certificada.
 • Contractar energia 100% renovable.
 • Col·locació de plaques solars.
 • Reduir consum d’electricitat.
 • Col·locació de llums detectores de moviment.
 • Foment de l’ús del transport públic.
 • Reunions telemàtiques.
 • Promoure teletreball.
 • Transport mercaderies eficient.
 • Promoure el mercat local.
 • Reduir consum d’aigua.
Serveis

A l’Oficina Local del Canvi Climàtic de Barberà del Vallès (OLCC), gestionem els diferents serveis del projecte ZeroCO2 BdV.

Ajudem a les empreses del municipi a:

FASE 3: Compensar

Finalment, quan tenim les mesures de reducció implementades i validades, introduïm l’empresa a diferents projectes d’àmbit local enfocats en compensar les emissions inevitables.

Aquests projectes busquen integrar la RSC en el desenvolupament sostenible del territori.

Què fem?

 1. Facilitem informació dels diferents projectes disponibles i acompanyem en el procés d’adhesió

 2. Facilitem espais on generar accions de RSC locals amb la comunitat interna i els veïns i veïnes de Barberà del Vallès.

  Exemples