Skip to main content

ZeroCO2

teniu molt a dir

El municipi té registrades en els diferents polígons industrials més de 1.300 empreses.

Aquesta concentració de l’activitat industrial en un municipi de poc més de 8 km² de superfície i la seva centralitat en l’encreuament de grans vies de comunicació metropolitanes fa que el nivell de contaminació atmosfèrica sigui molt alt.

Per això l’Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa actuar decididament per a fer-li front des de l’àmbit local.

Som part de
la solució

L’emergència climàtica ha de tractar-se des de tots els àmbits i a totes les escales. No és un problema sols dels governs o de les grans empreses. Som part del problema… i per descomptat de la solució.

Es urgent tenir una estratègia activa i conjunta que al seu torn pugui convertir-se en una oportunitat per a millorar la productivitat de l’empresa i les condicions de vida de la ciutadania.

Per això llancem el projecte ZeroCO2BdV

El projecte ZeroCO2 BdV està promogut per l’Ajuntament de Barberà del Vallés com una iniciativa decidida a fer front el canvi climàtic.

No hi ha temps
que perdre

Per això hem creat l’Oficina Local de Canvi Climàtic de Barberà del Vallès (OLCC), des d’on gestionarem els diferents serveis del projecte ZeroCO2 BdV.

Ajudem a les empreses del municipi a: