Skip to main content

Sigues part del canvi

  Adhereix-te
  al projecte ZeroCO2BdV!

  Passem a l’acció i mostrem la nostra adhesió.

   Empresa que s'adhereix:
     

   Dades de la persona de contacte:
     

     

   1. Donem suport al Projecte ZeroCo2 de BdV mostrant-ne l’adhesió amb la signatura d’aquest document i autoritzant les comunicacions de tipus informatiu vinculades amb el desenvolupament d’aquesta iniciativa local.
   2. Manifestem l’interès a participar de la selecció d’empreses que volen avançar en la reducció d’emissions de CO2 mitjançant el càlcul de la seva petjada de carboni.
   3. Manifestem l’interès per aprofundir en els mecanismes de reducció i compensació de CO2 amb projectes locals.

   El nostre
   Manifest

   Barberà del Vallès està desenvolupant una estratègia de ciutat impulsant iniciatives en diversos àmbits d’acció per tal de contribuir a la mitigació dels efectes del canvi climàtic en la vida de les persones i les organitzacions i així augmentar la nostra resiliència amb l’adaptació als impactes del canvi climàtic.

   El municipi vol ser pioner en impulsar i posar en marxa una Oficina Local del Canvi Climàtic (OLCC) tot implicant en aquest procés al conjunt de la ciutadania, empreses, col·lectius i entitats.

   Som coneixedors del projecte Zero Co2 Barberà del Vallès i som conscients de la necessitat de treballar urgentment i de manera conjunta per aconseguir una reducció de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle (GEH), especialment del gasos CO2 i metà.

   Cal donar un impuls fonamental a aquest procés, i per això ens sumem i adherim al projecte Zero CO2 Barberà del Vallès i a l’estratègia local de reducció i compensació d’emissions per millorar l’entorn del municipi i la qualitat de vida de les persones.

   Les empreses teniu molt a dir

   El municipi té registrades en els diferents polígons industrials més de 1.100 empreses.

   Aquesta concentració de l’activitat industrial en un municipi de poc més de 8 km² de superfície i la seva centralitat en l’encreuament de grans vies de comunicació metropolitanes fa que el nivell de contaminació atmosfèrica sigui molt alt.

   Per això l’Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa actuar decididament per a fer-li front des de l’àmbit local.