Skip to main content

Política de privadesa

RESPONSABLE:

 • Identitat i dades de contacte: Ajuntament de Barberà del Vallès
 • Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@bdv.cat
 • Direcció postal: Av. Generalitat, 70 – 08210, BARBERÀ DEL VALLÈS
 • Correu electrónic: barbera@bdv.cat

En compliment del que es disposa en l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de  5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, l’Ajuntament de Barberà del Vallès (d’ara endavant, l’Ajuntament), li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni durant la seva navegació i/o mitjançant l’emplenament dels formularis del WEBSITE seran objecte de tractament per part de l’Ajuntament, el qual té per FINALITAT gestionar els serveis oferits per l’Ajuntament, realitzar tasques administratives relacionades amb aquests serveis i oferir-li un servei òptim i de qualitat per mitjà del WEBSITE  i/o la indicada a la clàusula de protecció de dades que es troba al costat del formulari que vostè acaba de complimentar.

COM UTILITZEM LES SEVES DADES?

Utilitzem la informació de la qual disposem, segons les seves decisions, per tal de proporcionar-li un servei de qualitat, així com per assegurar el funcionament del mateix. La informació proporcionada també li servirà per accedir i utilitzar el nostre WEBSITE i proporcionar-li informació sobre els nostres serveis.

A més utilitzem la informació de la qual disposem per combatre conductes perjudicials, sospitoses o infraccions de les nostres condicions i polítiques, detectar i prevenir spam i conservar la integritat dels nostres productes, serveis i dades recopilades, prenent les MESURES DE SEGURETAT pertinents conforme a les dades recopilades i a les finalitats del tractament per garantir la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes són objecte de tractament en la mesura que la nostra entitat té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les quals es refereix la normativa europea vigent de protecció de dades. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades a l’Ajuntament eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

També utilitzem la informació que ens proporciona per respondre-li quan es posa en contacte amb nosaltres o per comunicar-nos amb vostè en els casos en què està legalment permès.

Les dades recollides no seran tractades de manera incompatible amb les finalitats indicades.

QUINA INFORMACIÓ RECOLLIM?

El tipus d’informació recollida per l’Ajuntament depèn de l’ús que vostè faci del WEBSITE, la informació sobre la informació que recopilem i com eliminar-la la trobarà a l’apartat relatiu a l’exercici de drets d’aquesta Política de Privadesa.

 • Recopilem la informació que ens proporciona quan navega pel nostre WEBSITE, específicament les dades d’identificació i registre inclosos en formularis o dades i missatges que ens comuniqui mitjançant els mateixos. Aquestes dades poden incloure: el seu nom i cognoms i correu electrònic a més d’altres dades necessàries per processar la seva sol·licitud o comunicació.
 • Podem rebre informació identificativa quan ens enviï un correu electrònic o quan contacti amb nosaltres.
 • Podem rebre, actualment o en un futur, informació identificativa quan accedeixi o iniciï sessió a una altra pàgina, com per exemple una xarxa social, des del nostre WEBSITE. Això pot incloure text i/o imatges de la seva Informació Personal Identificable disponible en aquestes terceres pàgines.

La RESPOSTA als formularis plantejats per rebre informació dels serveis oferts per l’Ajuntament, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, és totalment potestativa. No obstant això, la negativa del client o usuari a facilitar determinades dades, podrà impossibilitar la prestació dels serveis oferts per l’Ajuntament.

Li informem que també utilitzem (o podem utilitzar) cookies mentre visita el nostre WEBSITE. Per a més informació sobre el nostre ús de cookies, si us plau, dirigeixi’s a la nostra Política de Cookies.

D’ON PROCEDEIX LA INFORMACIÓ RECOLLIDA?

La informació que recollim mitjançant el WEBSITE prové exclusivament de vostè. No rebem dades de tercers ni de fonts d’accés públic.

QUINA BASE LEGAL ENS LEGITIMA PER TRACTAR LES DADES RECOLLIDES?

La base legal per al tractament dels seves dades és la següent:

 • El consentiment prestat mitjançant l’acceptació expressa de la present Política de privadesa, el qual pot revocar a qualsevol moment. Per a més informació sobre la possibilitat de revocar el seu consentiment dirigeixi’s a l’apartat relatiu a l’exercici de drets d’aquesta Política.
 • L’execució del contracte en el qual vostè és part o per a l’aplicació de mesures precontractuals.
 • El compliment d’obligacions legals de l’Ajuntament.
 • La missió en Interès públic o l’exercici de poders públics de l’Ajuntament

CONSERVEM LES SEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari pel compliment de les finalitats previstes del tractament i de les obligacions que encomena la normativa administrativa i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. De conformitat amb el regulat en l’article 26 de la LLei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garanties dels Drets Digitals (LOPDGDD) serà lícit el tractament per aquesta Entitat de les dades amb finalitats d’arxiu en interès públic, sempre complint amb la normativa vigent d’arxius i documentació. El temps pel qual conservem les seves dades dependrà de les finalitats per les quals són recollides i el compliment d’obligacions legals de l’Ajuntament. Les dades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

Per a més informació sobre com suprimir les seves dades, dirigeixi’s a l’apartat referit a l’exercici de drets de la present Política de Privadesa.

COM ACTUALITZAR LA SEVA INFORMACIÓ?

Tota la informació que faciliti l’usuari a través del registre o emplenant els formularis del WEBSITE haurà de ser veraç. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a l’Ajuntament permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers per la informació que faciliti.

Preguem comuniqui de forma immediata a l’Ajuntament qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS?

De conformitat amb la normativa, vostè disposa dels següents drets:

 • Dret a obtenir confirmació sobre si en l’Ajuntament estem tractant dades personals que li concerneixen, o no.
 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals de què disposem relatives a la seva persona.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, per exemple, podrà demanar que la seva adreça de correu electrònic es rectifiqui si la mateixa és errònia o demanar la supressió de les dades de que l’Ajuntament disposa quan, entre altres motius, ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides. En el moment de la supressió de les dades, només les conservarem bloquejades pel compliment d’obligacions legals.
 • Dret a oposar-se al tractament i retirar el consentiment a qualsevol moment, per exemple, pot demanar a l’Ajuntament que deixi de tractar les seves dades, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, l’Ajuntament deixant de tractar les dades excepte per motius legítims o l’exercici o la defensa enfront a possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.

Pot exercir aquests drets enviant un email a barbera@bdv.cat indicant en l’assumpte “Exercici de drets RGPD” i el següent contingut:

 • El seu nom i cognoms o nom d’usuari,
 • DNI/NIE
 • Correu electrònic
 • Dret que es vol exercir
 • Informació sobre la qual vol tenir accés, rectificar, suprimir, limitar el tractament o exercir el seu dret de portabilitat

Així mateix, els interessats podran presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant el següent enllaç: https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions o a través d’escrit adreçat a Carrer del Rosselló, 214, esc A, 1r 1ª, 08008 Barcelona.

TRANSFERIM O CEDIM LES SEVES DADES A TERCERS?

Les dades no es comunicaran ni transferiran a tercers, a excepció dels possibles Encarregats de Tractament (tercera entitat que presta un servei a la nostra entitat).

Per a la seva comoditat i interès podem proporcionar vincles a pàgines que gestionen organitzadors diferents (“Pàgines de tercers”). No divulguem la seva informació a aquestes Pàgines de tercers sense el seu consentiment. Tot i això, no aprovem i no som responsables de les pràctiques de privadesa d’aquestes pàgines. Si decideix entrar en un enllaç d’una d’aquestes Pàgines de tercers, hauria de revisar la Política de Privadesa publicada a l’altra pàgina per entendre com aquesta Pàgina de tercers recull i utilitza les seves dades personals.

L’Ajuntament pot compartir la seva informació amb diverses autoritats governamentals en resposta a compareixences, ordres judicials o altres processos legals o per a qualsevol altre assumpte requerit per la llei.

Les dades es comunicaran a altres Administracions Públiques sempre que sigui necessari per complir amb les finalitats enumerades anteriorment, sempre que existeixi normativa legal que ho empari.