Skip to main content

Preguntes freqüents

Què és la petjada de carboni d’una empresa?

La petjada de carboni és un indicador que mesura el impacte que té la nostra activitat sobre el medi ambient. Aquest indicador suposa la suma absoluta de totes les emissions de GEI (Gasos d’efecte hivernacle) causades directa o indirectament a causa de l’activitat econòmica de la nostra empresa en un període de temps concret. Normalment es calculen anualment.

Com es calcula la petjada de carboni?

La mesura de la petjada de carboni es fa en tones de CO2 equivalent (tCO2e) i es calcula multiplicant les dades de la quantitat d’activitat per factors d’emissió.

En el càlcul de la petjada de carboni s’hi reconeixen diferents nivells o abasts:
A1, A2, A3, A4

Què són les emissions directes?

ABAST 1:

Emissions Directes
Es calculen en base als consums de combustibles fòssils generats en les pròpies instal·lacions de l’empresa.

Tipologia i quantitat de combustible consumit

 • instal·lacions per la generació de calor, vapor i/o electricitat
 • desplaçaments (de turismes, camions, furgonetes, excepte vehicle elèctric)
 • equips de climatització i refrigeració (fugues de gasos fluorats)

Dades extretes a partir de comptadors de les pròpies instal·lacions i/o de factures

Què són les emissions indirectes?

ABAST 2:

Emissions Indirectes
Es calculen a partir del consum d’energia no generada per equips propis en les mateixes instal·lacions de la organització es calcula segons el consum en edificis i per vehicles de tota aquella energia contractada.

S’exclouen les emissions derivades de la energia comprada, per ser revenuda, així com les que provinguin de la transmissió i distribució d’electricitat, aquestes formen part de l’abast 3).

Quines altres emissions indirectes existeixen?

ABAST 3:

Altres Emissions Indirectes
Són les emissions associades a la prestació dels serveis que utilitza l’organització com el tractament de residus, el consum d’aigua, consultoria, neteja o manteniment… També es classifiquen les emissions indirectes dels bens comprats, com equips ofimàtics, maquinària, material d’oficina.

Què és l’abast d’emissions i/o reduccions

ABAST 4:

Reducció d’ Emissions i/o compensació
Aquest abast es centra en considerar les actuacions dutes a terme per part de l’empresa per tal de minimitzar les emissions de GEH, tot acreditant estratègies de reducció d’emissions de GEH.

S’accepten conceptes de reducció d’emissions de diferents tipus:

 • Reduccions corporatives a nivell de planta o de país.
 • Reduccions en emissions indirectes.
 • Reduccions en base a projectes de compensació o crèdits.

Aquestes reduccions es basen en les modificacions de les emissions pròpies o externes, mitjançant millores energètiques o canvis en proveïdors més propers i/o sostenibles ambientalment.

Per altra banda existeixen la compensació per crèdits, on l’empresa pot compensar les emissions de GEH a través de l’adquisició d’una quantitat de crèdits de carboni.

Perquè les empreses han de calcular la seva petjada de carboni?

Conèixer la petjada de carboni de la nostra empresa té moltes implicacions:

 • Prenem consciència de l’energia fòssil que consumim i de quant contaminem.
 • Responem a l’emergència climàtica amb proactivitat i de manera col·laborativa.
 • Ens ajuda a saber com podem reduir l’impacte que generem.
 • Millorem la nostra imatge d’empresa i podem certificar l’esforç realitzat.
 • Podem compensar el impacte ambiental que és inevitable que fem amb projectes locals.
 • Fem camí cap aconseguir ser una empresa neutra en carboni.
Tens alguna pregunta més?

Si vols adherir-te a la lluita contra el canvi climàtic i tens més preguntes, contacta amb nosaltres i t’informarem.