Skip to main content

Tots els semàfors de Barberà funcionen amb tecnologia LED

L’Ajuntament de Barberà del Vallès fa més de cinc anys que està treballant en la reducció de la petjada de carboni a la ciutat, mitjançant la baixada del consum energètic i millorant la seguretat en la via pública.

Com han intervingut?

Canviant tots els semàfors per òptiques de tecnologia LED. Tecnologia que utilitza de mitjana un 40% menys energia que els fluorescents i un 80% menys que els incandescents per a produir la mateixa quantitat de llum, cosa que significa que són molt més eficients i que efectivament poden servir per a implementar mesures de reducció de la petjada de carboni tant en empreses i llars com en ciutats senceres.

L’empresa SABEMSA és la que ha executat el canvi i ha portat el manteniment de les instal·lacions municipals, amb aquesta mesura s’ha aconseguit que el 100% dels semàfors de la ciutat disposin d’aquesta tecnologia avui en dia.

Beneficis

  • Són semàfors més eficients.
  • Estalvien un 70% d’energia respecte a les làmpades normals.
  • A més, són visibles encara que hi hagi alguns llums LED fosos.
  • Hi ha una reducció d’emissions de 59,7 Tn CO2.
  • Dotació de mòduls d’invidents a tots els semàfors del municipi, que funcionen amb polsadors especials per a les persones amb discapacitat.

Totes aquestes actuacions són l’impuls per part de l’Ajuntament en els darrers anys, per a arribar als objectius de la Unió Europea i és l’aposta decidida municipal per fer front al canvi climàtic.

Llegiu tot l’article.