Tots els semàfors de Barberà funcionen amb tecnologia LED

L’Ajuntament de Barberà del Vallès fa més de cinc anys que està treballant en la reducció de la petjada de carboni a la ciutat, mitjançant la baixada del consum energètic i millorant la seguretat en la via pública.

Com han intervingut?

Canviant tots els semàfors per òptiques de tecnologia LED. Tecnologia que utilitza de mitjana un 40% menys energia que els fluorescents i un 80% menys que els incandescents per a produir la mateixa quantitat de llum, cosa que significa que són molt més eficients i que efectivament poden servir per a implementar mesures de reducció de la petjada de carboni tant en empreses i llars com en ciutats senceres.

L’empresa SABEMSA és la que ha executat el canvi i ha portat el manteniment de les instal·lacions municipals, amb aquesta mesura s’ha aconseguit que el 100% dels semàfors de la ciutat disposin d’aquesta tecnologia avui en dia.

Beneficis

  • Són semàfors més eficients.
  • Estalvien un 70% d’energia respecte a les làmpades normals.
  • A més, són visibles encara que hi hagi alguns llums LED fosos.
  • Hi ha una reducció d’emissions de 59,7 Tn CO2.
  • Dotació de mòduls d’invidents a tots els semàfors del municipi, que funcionen amb polsadors especials per a les persones amb discapacitat.

Totes aquestes actuacions són l’impuls per part de l’Ajuntament en els darrers anys, per a arribar als objectius de la Unió Europea i és l’aposta decidida municipal per fer front al canvi climàtic.

Llegiu tot l’article.

En col·laboració amb:

© Ajuntament de Barberà del Vallès

En col·laboració amb:

© Ajuntament de Barberà del Vallès