Skip to main content

Segona Jornada Zero CO₂ BdV.

Avancem en el càlcul de la petjada de carboni i en la reducció d’emissions“.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès us convida a la Segona Jornada del projecte Zero CO₂ a Barberà del Vallès amb l’objectiu d’analitzar l’evolució de la primera fase del projecte en el municipi. El projecte dona suport al teixit econòmic local i a l’economia verda, social i solidària, amb la finalitat d’aconseguir la reducció i compensació de CO₂ amb les empreses, indústries i ciutadans de BdV.                

La jornada comptarà amb la intervenció d’algunes de les empreses adherides al projecte, les quals explicaran com estem evolucionant conjuntament en el càlcul de la seva petjada de carboni i algunes de les accions que estan duent a terme per reduir les seves emissions de CO₂. Durant la jornada, també es presentaran les mesures de reducció i compensació creades, amb la finalitat que les empreses que formen part del projecte puguin començar a aplicar-les durant aquesta segona etapa. 

L’objectiu d’aquesta jornada és  presentar el pla de treball de la segona fase del projecte pilot de Zero CO₂ BdV, transmetre la rellevància de l’acció local per fer front al canvi climàtic vers la reducció i la compensació d’emissions així com, invitar a la totalitat d’empreses de BdV a adherir-se al projecte per continuar avançant en el càlcul de la petjada de carboni al municipi. 

La programació de segona jornada Zero CO2 BdV:

09:30 h Rebuda dels assistents. Espai relacional – Networking amb cafè.

10 h Benvinguda A càrrec del Sr. Xavier Garcés Trillo, Alcalde de Barberà del Vallès.

10:15 h Presentació de la Jornada. Com ha evolucionat el projecte i quin son els següents passos en el càlcul de la petjada de carboni i en la reducció d’emissions.
Sra. Mònica Sempere Creus,
Tinenta d’Alcaldia i Regidora de Desenvolupament Econòmic, Industrial, Treball, Territori i Medi Ambient de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

10:30 h Emergència climàtica, reducció d’emissions i marc estratègic per a les compensacions.
Sra. Elvira Carles,
Directora de la Fundació Empresa i Clima.

11 h Perspectiva per abordar la segona fase del projecte pilot. 
Balanç de la primera fase de treball, obstacles i dubtes en el procés del càlcul. Perspectiva per al càlcul de l’abast 2 i 3 a càrrec de l‘Equip Tècnic de la Oficina Local de Canvi Climàtic BdV.

11:20 h Normativa i perspectiva del càlcul de les emissions indirectes, abast 3.
Sra. Marta Hidalgo, Oficina Catalana de Canvi Climàtic de Catalunya.

11:45 h Espai relacional. Networking amb cafè

12 h Compartim Experiències. Estratègies i incentius per a la participació en la reducció d’emissions a nivell local.
Experiències de diverses empreses del municipi que ja han avançat amb el càlcul de la seva petjada de carboni i en el pla de reduccions d’emissions durant la primera fase del projecte Zero CO2 BdV.
Presentació de mesures de reducció d’emissions innovadores, pla de col·laboració en els projectes locals de reducció d’emissions i incentius per a les empreses col·laboradores.

Inscriu-te a la 2ª Jornada