Skip to main content

Iniciem els primers passos en la creació de l’Oficina Local de Canvi Climàtic de Barberà del Vallès

Amb el projecte Zero CO2 a Barberà del Vallès, comencem a caminar en la creació de l’Oficina Local de Canvi Climàtic de Barberà del Vallès.

Aquesta oficina col·labora amb l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya a través de la formalització d’un conveni. La voluntat és ser la primera oficina local de canvi climàtic que treballa a nivell municipal i assessora al teixit productiu local a reduir les seves emissions en els seus processos productius.

L’Oficina local treballa de manera horitzontal, identificant primer les necessitats de les empreses, fent una recollida de dades, calculant la petjada de carboni, utilitzant la metodologia i la calculadora establerta per l’OCCC i elaborant un informe amb les conclusions operatives i organitzatives, així com amb la proposta de mesures de reducció i compensació de CO2.

Ja s’han iniciat les tasques de càlcul de la petjada de carboni i d’aplicació de mesures de reducció de CO2 al teixit empresarial de Barberà del Vallès.

Les competències del servei se centren en:

  • Informar i sensibilitzar a les empreses del servei de l’OLCC i la lluita contra el canvi climàtic.
  • Suport i acompanyament: rebre, revisar i assessorar a l’empresa interessada en l’ordre de recollida de dades pel càlcul de la seva petjada de carboni. Calcular la petjada de l’empresa i oferir un ventall de mesures de reducció i compensació.
  • Seguiment: Ajudar a l’empresa a aplicar les mesures de reducció o compensació proposades i seguir amb el càlcul de la petjada dels diferents anys.

Aquest servei esta adreçat a totes les empreses de Barberà del Vallès. Si voleu rebre més informació i assessorament, podeu contactar per telèfon al 93 729 72 72 o per correu empresa@nodusbarbera.cat.