Skip to main content

Compost gratuït per la ciutadania

compost-zero-co2

La Deixalleria Municipal de Barberà del Vallès ofereix compost gratuït per a la ciutadania, provinent de les restes orgàniques tractades a la planta comarcal de Can Barba.

Reduïm i recompensem amb mentalitat Zero CO2

La tasca que ve realitzant l’Ajuntament de la mà de la ciutadania per augmentar les ràtios de recollida selectiva i la reducció d’impropis té el seu retorn en l’àmbit mediambiental  amb una reducció d’emissions.

També té un retorn pels veïns i veïnes de Barberà que disposen d’un punt on recollir el compost pel seu ús en horta i jardineria.

Aquesta és una manera de recompensar l’esforç realitzat per part de la ciutadania en la recollida selectiva de residus i la separació de la matèria orgànica (llençant les restes al contenidor marró).

Què és el compost?

El compost és el producte resultant de la descomposició aeròbia de la matèria orgànica mitjançant el procés de compostatge, que reutilitzat en el sector agrícola, és una eina per a la millora de la fertilitat dels sòls i dels cultius.

Conté una sèrie de macronutrients i micronutrients en forma de complexos químics que faciliten que siguin assimilats per les plantes.

A més, augmenta la capacitat de retenció hídrica, de manera que cal regar amb menys freqüència i alhora facilita el drenatge, aconseguint sòls menys entollats. Afavoreix la germinació de les llavors i millora la nutrició mineral i proporciona substàncies amb propietats fisiològiques per les plantes.

El compost que es produeix a Can Barba està inscrit al Registre de productes fertilitzants del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, un requisit necessari per a ser utilitzat en l’agricultura.

Si vols compost gratuït i així donar-li un nou aire a la nostra ciutat, has d’anar a la Deixalleria de Can Barba.

I recorda que has de portar un recipient pel compost!

Per més informació: : Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental