Skip to main content

Experiència de les empreses a la 2º Jornada Zero CO2

6 de les empreses adherides al projecte Zero CO2 de Barberà del Vallès parlen de la seva experiència.

El passat dimarts dia 27 de setembre es va realitzar la 2ª Jornada Zero CO2 de Barberà del Vallès al Centre de Negocis Nodus Barberà. La Jornada, entre altres temes es va centrar en el testimoni per part de 6 de les empreses ja adherides al projecte, exposant la seva experiència i els passos que van dur a terme en la reducció d’emissions.

Quines empreses van participar a la 2º Jornada Zero CO2?

1 – CLD Serveis Ambientals


Claudi Verge al cap de CLD empresa de serveis Mediambientals del grup SORIGUÉ, exposa com poden reduir l’impacte que generen mitjançant una estratègia innovadora de valorització de material i generació de matèria primera.

2 – Joaquin Alberto


Teresa Rovira, administradora de Joaquin Alberto
, es dediquen a la fabricació de bidons de kraft. Els valors de l’empresa se centren en la compra i venda de proximitat per reduir emissions del transport dels seus productes. A la vegada, treballen per a la creació d’un bidó 100% de kraft sense la necessitat d’acer.

3 – Base 3

Juan Pablo Bonolo de Base 3, dedicada a la fabricació d’anuncis publicitaris en lones, cartó i altres. En el seu cas, cal destacar l’acció que estan duent a terme amb un nou producte PureAir Print que afegeixen a les lones i que duent a terme una fotocatàlisi, aconsegueix absorbir materials contaminants presents a l’aire i expulsar aire net, un metre quadrat de lona equival a l’absorció d’un arbre adult, o el que és més, 2 metres quadrats de lona equival a la pol·lució d’un vehicle al llarg d’un any.

4 – Sertego

Meritxell Calvo de Sertego, centrada en la gestió integral i sostenible de residus industrials perillosos i no perillosos. Van explicar dues mesures preses per la seva empresa, la primera la utilització de camions bi-compartimentats en la recollida de residus, i la segona, la utilització d’aquests residus per obtenir combustible per als seus vehicles i d’aquesta forma substituir l’ús de combustible fòssil.

5 – Siegfried

Jorge Montanto, Siegfried es dedica a la producció farmacèutica, va explicar com amb la simple acció de canviar el seu proveïdor d’electricitat, han aconseguit reduir un 50% les seves emissions totals de CO2, ja que tota l’energia que aconsegueixen actualment prové de fonts renovables.

6 – Trumpler

Joan Barenys, Trumpler, dedicada al tractament químic de productes de cuir ens va introduir la seva estratègia integral per aconseguir ser autosuficients al 100% en un període no molt llarg de temps.

Si ets una empresa de Barberà del Vallès i vols rebre més informació per començar el procés d’adhesió al projecte Zero CO2BdV, comença i omple el formulari.