Les empreses

teniu molt a dir

El municipi té registrades en els diferents polígons industrials més de 1.100 empreses.

Aquesta concentració de l’activitat industrial en un municipi de poc més de 8 km² de superfície i la seva centralitat en l’encreuament de grans vies de comunicació metropolitanes fa que el nivell de contaminació atmosfèrica sigui molt alt.

Per això l’Ajuntament de Barberà del Vallès es proposa actuar decididament per a fer-li front des de l’àmbit local.

En col·laboració amb:

© Ajuntament de Barberà del Vallès

En col·laboració amb:

© Ajuntament de Barberà del Vallès